Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Produkty

Przyspieszamy proces dojrzewania

Produkty

Nasze systemy do pielęgnacji oraz doskonale do nich dopasowane rozwiązania uzupełniające polepszają jakość oraz wygląd Twoich wyrobów betonowych. Zapewniają one jednorodną powierzchnię z twardszymi narożami i krawędziami oraz mniejszą ilością wykwitów i pęknięć.

Nasze systemy do pielęgnacji

Kraft Curing

Convect-Air®

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i stała cyrkulacja powietrza przeznaczone do pielęgnacji w wyższych temperaturach.

Nautilus™

System cyrkulacji powietrza wykorzystuje ciepło hydratacji cementu oraz wilgoć pochodzącą z betonu.

Nautilus™ D.I.Y. Kit

Ulepszanie jakości betonu i jednoczesne obniżanie kosztów dzięki zastosowaniu sprawdzonego wyposażenia KRAFT CURING.

Pielęgnacja Vapor I

Kontrolowane doprowadzanie ciepła wilgotności i dwutlenku węgla. Do bloczków betonowych i wyrobów prefabrykowanych na mokro w izolowanych komorach.

Pielęgnacja Vapor II

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do rur betonowych, elementów odwodnień oraz prefabrykatów betonowych.

Pielęgnacja Vapor III

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do elementów z betonu sprężonego oraz prefabrykatów betonowych.

Quadrix®

Precyzyjna kontrola cyrkulacji powietrza, temperatury oraz wilgotności powietrza w dużej komorze obniża koszty.

ThermalCure®

Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu procesu produkcji.

Pozostałe produkty

Kraft Curing

Hot Rocks®

W pełni zautomatyzowany system rozmrażania i podgrzewania kruszywa do działania zimą.

Izolowane komory dojrzewania

Przeznaczone do wszystkich systemów do pielęgnacji. Obniżają koszty energii nawet o 50% i zapobiegają kondensacji.

Kraft Racks® – Ragały curing racks

Regały dla twardniejących i dojrzewających wyrobów betonowych.

Kraft T-Rex

The smart and economic solution for the protection of concrete product layers.

Rozsuwane Namioty

Szybkie, proste i niezawodne rozwiązanie do pielęgnacji prefabrykatów betonowych zarówno w hali, jak i na dworze.

Tarp Roller

System do rozwijania plandek ochronnych. Wydajność systemu kołowo-szynowego wynosi do 120 metrów w ciągu tylko 15 minut.

Pomiary i regulacja

Kraft Curing

Technika Pomiarowa i Regulacyjna AutoCure®

Automatycznie dokonuje pomiaru i steruje temperaturą i wilgotnością względną w celu uzyskania powtarzalności parametrów procesu pielęgnacji.