Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Płyty kanałowe

Płyty kanałowe

Zastosowania

Wysoka odporność na ściskanie przy niskiej masie!

Idealne do wykorzystania w budownictwie komercyjnym, mieszkaniowym, biurowym, czy do budowy parkingów oferują korzyści wynikające z niskiej masy przy dużej nośności, krótkiego czasu trwania budowy i dobrej izolacji termicznej.

Systemy do pielęgnacji firmy KRAFT CURING przyspieszają dojrzewanie betonu między innymi dzięki unikatowemu systemowi rur żebrowych o wysokiej wydajności. Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu właściwego procesu produkcji.

 

Produkty dla Płyty kanałowe

Kraft Curing

ThermalCure®

Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu procesu produkcji.

Pielęgnacja Vapor III

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do elementów z betonu sprężonego oraz prefabrykatów betonowych.

Pozostałe produkty Płyty kanałowe

Kraft Curing

Tarp Roller

System do rozwijania plandek ochronnych. Wydajność systemu kołowo-szynowego wynosi do 120 metrów w ciągu tylko 15 minut.