Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Rury podmorskie z płaszczem

Rury podmorskie z płaszczem

Zastosowania

Rurociągi przeznaczone do zaopatrzenia w energię!

Aby rurociągi osiadły stabilnie na dnie morza, muszą zostać dodatkowo dociążone przy zastosowaniu specjalnego betonowego płaszcza. Dojrzewanie płaszcza zachodzi pod wpływem pary.

Firma KRAFT CURING zaprojektowała specjalne tunele do pielęgnacji, które składają się z pojedynczych, odrębnych komór, umożliwiających osiąganie wysokiej wytrzymałości wczesnej betonu. Gwarantowana jest tym samym przyspieszona dalsza obróbka.

 

Produkty dla Rury podmorskie z płaszczem

Kraft Curing

Pielęgnacja Vapor II

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do rur betonowych, elementów odwodnień oraz prefabrykatów betonowych.

Pielęgnacja Vapor III

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do elementów z betonu sprężonego oraz prefabrykatów betonowych.

Pozostałe produkty Rury podmorskie z płaszczem

Kraft Curing

Izolowane komory dojrzewania

Przeznaczone do wszystkich systemów do pielęgnacji. Obniżają koszty energii nawet o 50% i zapobiegają kondensacji.