Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Betonowe podkłady kolejowe

Betonowe podkłady kolejowe

Zastosowania

Bezpieczna jazda!

Podkłady betonowe, stanowiąc część nawierzchni kolejowej, podtrzymują oraz mocują szyny i przenoszą występujące na nich obciążenia na podtorze. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych i spełniać wysokie wymagania obciążeniowe.

Systemy do pielęgnacji firmy KRAFT CURING zapewniają dzięki cyrkulacji powietrza stabilne środowisko dla procesu dojrzewania. Temperatura i wilgotność pozostają niezmienne w trakcie procesu i zapewniają tym samym najlepsze rezultaty.

 

Produkty dla Betonowe podkłady kolejowe

Kraft Curing

ThermalCure®

Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu procesu produkcji.

Quadrix®

Precyzyjna kontrola cyrkulacji powietrza, temperatury oraz wilgotności powietrza w dużej komorze obniża koszty.

Convect-Air®

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i stała cyrkulacja powietrza przeznaczone do pielęgnacji w wyższych temperaturach.

Pielęgnacja Vapor I

Kontrolowane doprowadzanie ciepła wilgotności i dwutlenku węgla. Do bloczków betonowych i wyrobów prefabrykowanych na mokro w izolowanych komorach.

Pielęgnacja Vapor II

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do rur betonowych, elementów odwodnień oraz prefabrykatów betonowych.

Pielęgnacja Vapor III

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do elementów z betonu sprężonego oraz prefabrykatów betonowych.

Pozostałe produkty Betonowe podkłady kolejowe

Kraft Curing

Izolowane komory dojrzewania

Przeznaczone do wszystkich systemów do pielęgnacji. Obniżają koszty energii nawet o 50% i zapobiegają kondensacji.

Tarp Roller

System do rozwijania plandek ochronnych. Wydajność systemu kołowo-szynowego wynosi do 120 metrów w ciągu tylko 15 minut.

Rozsuwane Namioty

Szybkie, proste i niezawodne rozwiązanie do pielęgnacji prefabrykatów betonowych zarówno w hali, jak i na dworze.