Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Strunobeton

Strunobeton

Zastosowania

Dobrze przygotowany na duże obciążenia!

Strunobeton przede wszystkim stosowany jest konstrukcjach mostów. Zbrojenie belek i elementów wsporczych poddawane jest rozciąganiu przed zabetonowaniem znacznie zwiększając ich wytrzymałość na obciążenia rozciągające.

Systemy do pielęgnacji firmy KRAFT CURING gwarantują dojrzewanie strunobetonu w czasie od 16 do 18 godzin przy jednoczesnym podniesieniu jego jakości. Ekonomicznie i oszczędnie!

Produkty dla Strunobeton

Kraft Curing

ThermalCure®

Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu procesu produkcji.

Pozostałe produkty Strunobeton

Kraft Curing

Tarp Roller

System do rozwijania plandek ochronnych. Wydajność systemu kołowo-szynowego wynosi do 120 metrów w ciągu tylko 15 minut.

Rozsuwane Namioty

Szybkie, proste i niezawodne rozwiązanie do pielęgnacji prefabrykatów betonowych zarówno w hali, jak i na dworze.