Service Hotline +49-5957-96120 | Service Hotline North America +1-267-793-1005

Tubingi

Tubingi

Zastosowania

Inteligentne rozwiązania zamiast wąskiego pola widzenia!

Tubingi to prefabrykowane segmenty betonowe przeznaczone do budowy tuneli. Pielęgnacja segmentów tuneli jest pod względem technicznym niezwykle wymagającym zadaniem.

Firma KRAFT CURING pielęgnuje segmenty w uszczelnionym i zamkniętym tunelu do pielęgnacji ze zintegrowanym systemem dystrybucji pary przy jednorodnych temperaturach. Drugi etap dojrzewania następuje po sześciu dniach w specjalnych namiotach do pielęgnacji.

 

Produkty dla Tubingi

Kraft Curing

ThermalCure®

Ciepło promieniowania zapewnia stabilne temperatury bez zakłócania przebiegu procesu produkcji.

Quadrix®

Precyzyjna kontrola cyrkulacji powietrza, temperatury oraz wilgotności powietrza w dużej komorze obniża koszty.

Pielęgnacja Vapor III

Kontrolowane doprowadzanie ciepła i wilgotności. Do elementów z betonu sprężonego oraz prefabrykatów betonowych.

Pozostałe produkty Tubingi

Kraft Curing

Izolowane komory dojrzewania

Przeznaczone do wszystkich systemów do pielęgnacji. Obniżają koszty energii nawet o 50% i zapobiegają kondensacji.